برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونیک)

 

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران 

استاد راهنما:

دکتر فریدون شعبانی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسانی است که در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 65 محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه “مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است” تایید شد.

 فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1مقدمه                                                                  1

1-2بیان مسئله و ضرورت تحقیق                                       2

1-3اهداف تحقیق        3

1-4سوالات یا فرضیههای تحقیق                                        4

1-5کلمات کلیدی        4

1-5-1یادگیری الکترونیکی                                              4

2-5-1مدرسه هوشمند      4

3-5-1یادگیری سیار    5

4-5-1مدل هدف مدار تایلر                                              6

6-1سازماندهی پایاننامه                                                  7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2مقدمه        9

2-2یادگیری الکترونیکی                                                  9

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی                                 10

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)              11

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک      11

3-3-2کنسرسیوم جهانی آی ام اس           12

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی        12

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی         13

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی         15

5-2 شبکه های رایانه ای        16

عنوان                                               صفحه

2-6 محتوای آموزشی        16

2-6-1 اشیای آموزشی        16

2-6-2 ابر داده    17

2-7 عناصر، مولفههای اصلی یادگیری سیار 18

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار 18

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار 19

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار 19

8-2نسل های تکنولوژی سیار 20

2-9عبارات یادگیری سیار 21

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار…….. 27

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید. 27

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک      27

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان. 30

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین      31

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه. 31

2-11-3یادگیری سیار در اروپا 31

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا          32

2-11-5یادگیری سیار در آسیا 33

12-2نمونه های پروژه های یادگیری سیار  33

2-12-1پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان. 33

2-12-2پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان. 33

2-12-3پروژه بریج آی تی  و امیا-اسمایل در امریکای لاتین.. 34

4-12-2پروژه مبل 21 در امریکای شمالی         35

2-12-5پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال. 35

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ        36

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی      38

2-13معماری سیستم یادگیری سیار                39

2-13-1معماری سه لایه ای      39

عنوان                                       صفحه

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله  41

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی…….. 43

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

3-1مقدمه        47

3-2روش تجزیه و تحلیل داده ها                                       47

3-3فراوانی پاسخگویان       48

3-4اطلاعات پرسشنامه      50

3-5بررسی نرمال بودن داده ها   51

3-6سیستم پیشنهادی        53

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار                             53

3-8وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف                             55

3-8-1محدوده جغرافیایی      55

3-8-2معماری سیستم              56

3-9محتوای آموزشی                                                      60

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی……………………….. 60

3-9-2ارائه محتوای آموزشی      61

3-9-3                          تمارین.. 61

3-10شیوه ارزشیابی        62

فصل چهارم: امکان سنجی

4-1مقدمه        65

4-2امکان سنجی        65

4-3نتایج امکان سنجی        ….73

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی        73

4-5فرضیات           74

4-6روش تجزیه و تحلیل داده ها   74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه        77

عنوان                       صفحه

 5-2آموزش و پرورش ایران       77

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها      ….. 77

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار                               78

5-5نتیجه گیری        79

5-6پیشنهادات            79

فهرست منابع فارسی        81

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.. 90

1-1        مقدمه

امروزه روش سنتی آموزش و پرورش در بسیاری از کشور های پیشرفته جای خود را به آموزش و پرورش نوین داده است. روش سنتی آموزش و پرورش معایب و مشکلاتی به همراه داشت. در آموزش سنتی بیشتر بار آموزش به عهده معلم بود که علاوه بر خستگی و فشار زیاد به معلم، باعث می شود که دانش آموز نقش فعالی در کلاس نداشته باشد. در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان را به همه مخاطبین ارائه می کند، در حالی که تمام دانش آموزان در یک سطح قرار ندارند و از نظر سطح توانایی و دانش با هم متفاوت هستند. محتوای آموزشی روی کتاب به صورت متن با تصاویری محدود توجه همه دانش آموزان را جلب نمی کرد و پس از مدتی باعث خستگی دانش آموز می گشت. تعامل و همکاری بین دانش آموزان اندک بود و دانش آموزان سر کلاس درس بیشتر نقش مستمع و شنونده را دارند. انجام تکالیف و تمارین به صورت فردی بود و مشارکتی در بین نبود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: