برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

مروری برپیشینه تحقیق

الف:پایان نامه ها

هدف اين تحقيق، شناخت عوامل مؤثر بر اثربخشي روابط عمومي در بنياد شهيد مي باشد. تحقيق از نوع توصيفي بوده و جامعه ي آماري آن، مديران (ارشد، مياني و عملياتي) و كارشناسان روابط عمومي بنياد شهيد را در سال 82 در بر مي گيرد. حجم نمونه 215 نفر بوده اند كه از بين 492 نفر از اعضاي جامعه ي آماري به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي(شامل: جداول توزيع فراواني و نمودارها و نسبت) و آزمون t صورت گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه اطلاع رساني به مديران و كاركنان درحد «زياد و خيلي زياد» در اثربخشي روابط عمومي بنياد مؤثر است و در اين اطلاع رساني، ارايه ي گزارش هايي از پيش بيني روندهاي آتي بنياد شهيد و انتظارات مخاطبين، بيش ترين اهميت و گزارش هاي عمومي از وضع كشور و جهان و نيز اطلاعاتي در مورد ارتباطات بين فردي و ارتباطات غيررسمي كاركنان كم ترين اهميت را دارد.

  • پايان نامه بررسي اثربخشي ساختار ارتباطي روابط عمومي با تحول سازماني در وزارت جهاد كشاورزي، حسن اسفنديار(دانشگاه تهران سال 1383)

این پایان نامه در سال 1382 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده ودارای 216صفحه مطلب بوده و در 5 فصل تنظیم شده است.

نگارنده پایان نامه در چکیده تحقیق خود هدف از اجرای آن را، به منظور اثر بخش شدن فعالیت های ارتباطی و نیز آن را مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب،بهره گیری از انواع ساختار و بهره برداری از نگرش های مختلف اثربخشی در سازمان،محاسن و معایب سازمان موجود و ارایه پیشنهادات برای بهبود سازمانی اجتناب ناپذیر دانسته است.

ایشان در این تحقیق به بررسی اثربخشیساختار ارتباطی روابط عمومی پرداخته و نقش آن را در تغییر و تحول سازمانی روشن ساخته و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش علمی قرار داده است.

پایان نامه: عوامل موثر برکارایی روابط عمومی (بررسی تطبیقی دیدگاه های مدیران اجرایی سازمان ها ومدیران روابط عمومی)(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)

این تحقیق را اصحاب حبیب زاده ملکی با ارهنمایی دکترحسینعلی افخمی و در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی انجام داده است.

این تحقیق سعی می کند عوامل موثر بر کارایی روابط از دیدگاه مدیران اجرایی وروابط عمومی سازمان ها را تبین کند.اهمیت موضوع از آن جهت است که روابط به دلیل نوسان ها یی که در این مدت داشته همواره با دگرگونی ها وتغییراتی روبه رو بوده است.به همین دلیل در زمان فعلی که رشد وتوسعه سیاسی واقتصادی کشور فراهم شده واز طرف دیگر ارتباطات از سرعت بیشتری برخوردار است.

پایان نامه: موانع فراروی روابط عمومی ها در گذار به جامعه اطلاعاتی- بررسی دیدگاه های مدیران روابط عمومی وروزنامه نگاران(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)

این پایان نامه را آقای منصور ساعی با راهنمایی مهدخت بروجردی و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به نگارش در آورده است.

تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات فراروی روابط عمومی سازمان های دولتی ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است. هم اکنون سازمان ها در جهان و به ویژه در ایران با ورود به عصر اطلاعات وجامعه اطلاعاتی علاوه بر مسایل سنتی خود با مسایل و موضوعات و فرصت های نوینی روبروشده اند که ضرورت حضور فعال روابط عمومی در سازمان را گوشزد می کند. نگارنده با عنایت به اهمیت روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی نه نقش آن در ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل بین مخاطب و سازمان وجایگاه سازمان در جامعه به بررسی وضعیت روابط ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است ومشخص کرده چه موانعی فراروی روابط عمومی سازمان در گذار به جامعه اطلاعاتی وجود دارند.

  • پایان نامه آسیب شناسی روابط عمومی در ایرانبا رویکردی به ساختار وکارکرد مطلوب (دانشگاه علامه طباطبایی-سال 1387)

این پایان نامه را دکتر اسماعیل قدیمی به راهنمایی دکتر مهدی محسنیان راد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای تز دکتری خود ارایه داده است.

بررسی نقش و کارکردهای مطلوب روابط عمومی در پیشبرد اهداف و آرمان های نهادها وسازمان های اجتماعی ایران در مقایسه با نقش و کارکرد های آنان در جوامع نوین می تواند یکی از مهم ترین فعالیت ها ی پژوهشی به حساب آید. زیرا عدم شناخت دقیق این نقش ها ونیز فراهم نبودن زمینه های مناسب اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی برای ایفا و تحقق نقش ها و کارکردهای یا رشد همانگونه که تاکنون شاهد بوده ایم موجب هدر رفتن سرمایه ها و انرژی های اجتماعی- انسانی شده و کشور را با خطر محرومیت هرچه بیشتر از کارکرد های مطلوب روابط عمومی ها روبه رو کرده است.

این تحقیق به عنوان گامی اولیه در گشودن دریچه جدیدی در تحقیق اجتماعی نسبت به یک حرفه روبه پیشرفت در جهان ضرورت دارد. در واقع تاکنون هیچ تحقیق کیفی ای نسبت به مسایل روابط عمومی در ایران که داعیه طرح ابعاد مختلف آسیب های وارده به آن را داشته باشد و انتقادی بنیادین به نحوه شکل گیری، ساختار وکارکردهای کنونی این حرفه در ایران وارد کند صورت نگرفته است

  • پایان نامه: ارزيابي اثربخشي تبليغات صنعت بيمه (دانشگاه شهید بهشتی- سال 1385)

این پایان نامه را خانم محبوبه هراتي ثاني در دانشكده مديريت و امور اداري، دانشگاه شهيد بهشتي و با راهنمایی دكتر هوشنگ اسداله ارایه کرده است.

اين تحقيق به بررسي و ارزيابي اثربخشي تبليغات بيمه ايران بر روي رفتار مصـرف‌كنـندگان (بيمـــه گـــذاران) مي‌پـردازد، ‌در ايـن راستـا از مـدل آيــدا Attention Interest Desire Actionكه يكي از الگوهاي فرآيند تصميم‌گيري در خريد (براي كالا يا خدماتي كه مثل بيمه نياز به تصميم‌گيري با دقت و اهميت دارد) مي‌باشد، در تعيين اثربخشي تبليغات بيمه استفاده شده است فرآيند الگو نشان مي‌دهد چرا، چگونه وكجا در توالي تصميماتي كه منجر به خريد مصرف‌كنندگان مي‌شود اطلاعاتي براي تنظيم محتواي تبليغ فراهم شود و كمك مي‌كند در طي توليد تبليغ ارزيابي سريع‌تر و راحت‌تر انجام شود. استدلال اين مدل آن است كه يك مصرف كننده وقتي در معرض تبليغ قرار مي‌گيرد بايد اين چهار مرحله را طي كند و وقتي در اين سلسله مراتب پيش مي‌رود بيشتر به احتمال تصميم‌گيري براي خريد نزديك مي‌شود. براي تبليغ كنندگان مهمترين وظيفه آن است كه پيدا كنند تبليغ كردن در اين سلسله مراتب چه نقشي بازي مي‌كند، اين شناخت براي فهم چگونگي كار كردن تبليغات بسيار حياتي است. تصميم‌گيرندگان و مديران بايد به دنبال اين نكته باشند كه تبليغ در كجاي سلسله مراتب شروع به شكست خوردن كرده است و اينكه چه عملكرد اصلاحي مي‌تواند وجود داشته باشد تا اثربخشي بهبود پيدا كند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: